Polica privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na web stranicu arty-nails.org u vlasništvu Arty Nails Cosmetics d.o.o.

Ova web stranica može sadržavati i informacije trećih osoba te poveznice na web stranice trećih strana. Vlasnik web stranice ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojih drugih karakteristika takvih informacija i poveznica, te ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje stranica na koje poveznica usmjerava korisnika. Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete zaštite osobnih podataka te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim web stranicama.

Polica privatnosti temelji se na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te korisnicima ovih web stranica pružaju informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija.

Što su osobni podaci

Pojam ‘osobni podatak’ podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik izravno ili neizravno može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci.

Prikupljanje osobnih podataka

Arty Nails Cosmetics d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika samo kad su oni nužni za ispunjenje obveza. Arty Nails Cosmetics d.o.o. obvezuje se štiti osobne podatke korisnika sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka korisnika, osim ako za to postoji opravdani razlog.

Osobni podaci korisnika prikupljaju se na nekoliko načina:

– Prikupljanje podataka izravnim telefonskim ili e-mail kontaktom – Podatke prikupljamo kad nam se korisnici obrate za informacije o proizvodima i uslugama. Osobne podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo u svrhu obrade traženih informacija i rješavanje upita korisnika, kako bi korisnicima omogućili korištenje naše web trgovine i kupnju proizvoda. Korisnici web stranice arty-nails.org slanjem svojih osobnih informacija iskazuju suglasnost za obradu tih osobnih podataka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

– Prikupljanje podataka tijekom kupnje u web trgovini – Podatke prikupljamo u svrhu dostave proizvoda naručenog(ih) putem Arty Nails web trgovine. Prikupljamo ime i prezime kupca, adresu za dostavu, adresu za račun, broj telefona i email adresu. Legitiman pristup podacima kupca koji se odnose na ime i prezime te adresu dostave imaju i djelatnici dostavnih službi koje dostavljaju naručene proizvode / paket.

Ako korisnik daje podatke u ime druge osobe, on(a) se mora pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovom Policom privatnosti prije no što se osobni podaci te osobe dostave. Ako je korisnik mlađi od 16 godina, on(a) ne smije davati nikakve osobne podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Obrada osobnih podataka

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na prikupljenim osobnim podacima, poput primjerice upotrebe i prijenosa osobnih podataka. Voditelja zbirke osobnih podataka u Arty Nails Cosmetics d.o.o. možete kontaktirati na adresi Put Plokita 32, 21000 Split, telefonima +385 (0)21 780 202 i +385 (0)92 333 4939 ili slanjem e-mail poruke na artynails@gmail.com.

Obrada prikupljenih osobnih podataka vrši se sukladno propisima EU i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – kad ste pristali na obradu osobnih podataka (privola), kad je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora tj. ispunjavanje zakonskih obveza, kad zatražite radnje u svrhu zaštite vaših osobnih podataka, te kada je obrada potrebna u pravne svrhe.

Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviši standarda sigurnosti i poslovanja. Korisnik može u svakom trenutku dati prigovor na obradu svojih osobnih podataka, te ima i pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Arty Nails Cosmetics d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a sukladno zakonu, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke korisnika.

Dijeljenje osobnih podataka

Arty Nails Cosmetics d.o.o. dijeli prikupljene osobne podatke isključivo u legitimne svrhe, s trećim stranama koje omogućavaju dostavu narudžbi tj. kupljenih proizvoda (dostavne službe).

Arty Nails Cosmetics d.o.o. ne dijeli osobne podatke korisnika s niti jednom drugom trećom stranom, osim u slučaju legitimnih zahtjeva od strane ovlaštenih državnih tijela.

Zaštita osobnih podataka

WordPress platforma na kojoj se temelji ova web stranica je siguran sustav koji se stalno razvija u formi novijih i sigurnijih verzija. Nove verzije sustava pružaju veću zaštitu i sigurnost web stranica, uključujući podatke korisnika te stoga Arty Nails Cosmetics d.o.o. redovno nadograđuje sustav web stranice sa svakom novoobjavljenom verzijom.

Korisnički računi / profili korisnika zaštićeni su lozinkom koju odabire sam korisnik.

U slučaju zaboravljene lozinke i nemogućnosti ulaska u web trgovinu i stranicu za uređivanje osobnih podataka, korisnik u svakom trenutku može zatražiti kreiranje nove lozinke. Korisnik je jedina osoba odgovorna za čuvanje sigurnosti lozinke koju ne bi trebao dijeliti s drugim osobama.

Osobni podaci korisnika zaprimljeni tijekom kupnje u web trgovini čuvaju se na siguran i zaštićen način, a koriste se isključivo u svrhu izdavanja računa i dostave narudžbe na zatraženu poštansku adresu. Dostavne službe angažirane na dostavi narudžbi imaju svoja pravila zaštite osobnih podataka primatelja paketa koja također osiguravaju zaštitu privatnosti i pohranu podataka na siguran i zaštićeni način.

Prava korisnika

Korisnici web trgovine na adresi arty-nails.org mogu u svakom trenutku na stranici svog korisničkog računa samostalno izmijeniti svoje osobne podatke.

Korisnici mogu i zatražiti dostavu svojih osobnih podataka prikupljenih u Arty Nails Cosmetics d.o.o. web trgovini.

Korisnici također mogu zatražiti potpunu brisanje svojih osobnih podataka, što ne uključuje bilo koje podatke koje je Arty Nails Cosmetics d.o.o. obvezan čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Postupak u slučaju neovlaštenog pristupa osobnim podacima

Arty Nails Cosmetics d.o.o. vodi računa o i odgovoran je za ažurnost web stranica na domeni arty-nails.org kako bi se osigurala sigurnost prikupljenih osobnih podataka i spriječio sigurnosni upad i zlouporaba osobnih podataka korisnika.

U slučaju sigurnosnog upada koji bi dopustio neovlašteni pristup osobnim podacima korisnika, Arty Nails Cosmetics d.o.o. će sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) u zakonskom roku od 72 sata o tome obavijestiti sve korisnike i Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) koja je nadležna za nadzor primjene ove Uredbe obavijestiti o neovlaštenom upadu.

Izmjene police privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na podatke prikupljene na web stranici arty-nails.org.

Arty Nails Cosmetics d.o.o. zadržava pravo izmjene police privatnosti bez prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena.

Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranice provjeriti važeća pravila kako bi saznali za bilo kakve promjene u pravilima o zaštiti privatnosti. Daljnje korištenje web stranice arty-nails.org od strane korisnika nakon bilo kakve promjene u polici privatnosti značit će da korisnik prihvaća izmjene.

Dodatne informacije

Za sva dodatna pitanja o zaštiti osobnih podataka na web stranici arty-nails.org korisnici se mogu javiti na e-mail adresu artynails@gmail.com.